Druța

Istoria

Satul Druță, satul la hotarul dintre legendă, istorie și mister.... 

Dacă e să vorbim doar în câteva  propoziții despre satul Druță, ceea ce este prea dificil, atunci am spune că este satul cu cel mai lung canion de stânci pleșuve ce se unește cu defileul satului vecin, Horodiște. Deține o pânză freatică impresionantă și este înconjurat de păduri unice, izvoare naturale și fântâni seculare ce și astăzi pot fi descoperite atât de a lungul defileului cât și prin pădurile ce înconjoară satul. O parte importantă a satului este sub protecție de stat. Este unica localitate așezată pe partea stângă a râului Ciuhur, și este satul ce a renăscut după o bună perioadă probabil cât a fost o kișla turcească. Este satul în care nobilii Nicolae Rosetti - Roznovanu și  Ecaterina Ghica și-au ținut moșiile, morile de apă de pe Ciuhur în apropiere de Horodiște aparțineau tot nobililor Rosetti - Roznovanu. Cert este că până la venirea rușilor, biserica din Stângăceni aparținea de Mănăstirea Agapia din județul Neamț. Biserica veche din lemn a fost cu hramul "Sf. Nicolae"...

Astăzi noua biserică construită la finalul sec al XIX-lea poartă hramul "Adormirea Maicii Domnului"  și figurează în lista monumentelor ocrotite de stat...apoi localitatea abunda  în misterioase legende legate de perioada în care localitatea a fost sub dominația turcească.

De la începuturi (1612 – anul atestării documentare), Druţă apare cu denumirea Stângăceni. Prin 1835, în documentele vremii, satul este cunoscut cu ambele toponime – Stângăceni şi Druţă. Apoi, nu se ştie anul, localitatea este atestată doar cu actualul toponim.  Totuși în documentele de statistica austriacă și rusească din sec al XVIII-lea, numele satului Stângăceni nu este de găsit. Iar documentele detailate cu informațiile culese din timpul raialei Hotinului au fost trimise la Constantinopol. Cel mai probabil, satul devenise o câșlă turceasca sau tătară,( kișla), dat fiind faptul ca in apropiere de Costești au fost date multiple lupte cu tătarii, cea mai importantă fiind lupta de la Stefănești în 1518, în care tătarii au fost învinși într un vad al râului Ciuhur lânga Prut.

Mai târziu în statisticile austriece sunt menționate în ocolul Ciuhurului, mai multe câșle otomane. Acestea nu erau locuibile ci controlate ca teritoriu strategic. Mai mult, pădurea Rada a comunei Pociumbeni, s. Druță este numită în cinstea unei turcoaice. Rada era iubita lui Țugui, un haiduc al ținutului, care a rămas în legenda satului ca cel care aplica pedepse hoților și îi tortura într-o mică grotă din apropierea satului, astăzi fiind cunoscută ca " Borta lui Țugui". Fiind unica așezare pe partea stângă a râului Ciuhur, se explica și numele de Stângăceni. Legendele lăsate de bătrâni spun ca anume pe teritoriul de astazi al satului Druta a fost granita dintre cele două mari oștiri, otomane și moldovenești. Iar în adâncimele defilului de lângă Druță fost așezarea perfectă pentru oastea turcă. Râul Ciuhur, al cărui nume are proveniență turanică își ține ascunse cele mai crâncene lupte medievale, stâncile și canionul pietros de a lungul raului dintre Druta si Horodiste a servit un platou strategic perfect în lupte. Ciuhurul sau Şihorul, cum îi mai spun oamenii locului, este un afluent al Prutului, hidronim atestat mult mai devreme decât toponimul Stângăceni. Acesta apare în documentele de pe vremea lui Alexandru cel Bun, la 1429, doar că are o altă denumire – Cihru. Potrivit savanţilor Ion Dron şi Anatol Eremia, denumirea acestuia ar avea provenienţă turanică, ciugur/ciucur însemnând în română „groapă cu apă, râpă, vâlcea”.,    desi isi are cursul de 90 km anume din regiunea satului Druta si pana la revarsarea in Prut, râul Ciuhur, trece doar  printre toltrele Prutului, oferimd albiei un cadru pitoresc.

În 1806, raiaua Hotinului era controlata de Cara-Mehmed- Pașa, granița fiind la Ciuhur dinspre Lipcani in jos.

Mai mult, căpitanul din ocolul Ciuhurului avea mai multe cavalerii turcești ( beșlie), menite să asigure protecție oștirii otomane.

Ulterior, dupa 1850 localitatea a fost redenumita in Druță( diminutivul numelui boierului, care stapanea mosia, Doru, Doruț...Druț...de la Teodor Vîrnav, primul memorialist român) care a cumparat mosia Pociumbeniului de la cneaghinea Ecaterina Ghica. Cimitirul boieresc, precum si o parte a zidului mosiei lui Virnav pot fi si astazi vazute in s. Pociumbeni. Memoriile lui Tudor Virnav au fost reeditate in anii 2000 ...iar cartea poate fi găsită spre achiziție.

Citește mai mult

Legende

Peştera lui Ţugui” sau grota lui Țugui”. Legenda spune că acum 250 ani în urmă, neînfricatul haiduc Țugui cu iubita  sa turcoaica Rada, pentru ca să nu cadă bir turcilor,  se ascundeau în acea grotă sau în pădurea, de unde mai apoi îi și poartă numele ,,Pădurea Rada”. Și familiile țăranilor se împotriveau în fel și chip jugului otoman, la fel se ascundeau în acea grotă. Drept bir turcii luau podoabe, grâne, animale, dar și fetele cele mai frumoase”.  După ce a rămas singur,  Țugui a devenit pădurar păzind pădurea ce purta numele iubitei sale. El era şi paznicul pământurilor din partea stângă a râului Ciuhur.  În caz de furt în localitățile vecine, Ţugui găsea hoții, îi ţinea prizonieri 2-3 zile pentru a le da o lectie “de bună educație”. În grota lui Țugui încăpeau 8-10 oameni. De atunci s-a păstrat ca amintire borta (grota  sau peştera) lui Ţugui. 

Izvorul lui Colțun. Dintre stâncile milenare îşi ia cursul un izvor foarte vechi cu apă pură si limpede. Din bătrâni se spune că apa izvorului strămoşesc  este curată și sănătoasă, folosită ca sursă de existenţă a întregului sat pe timp de arșiță, când și în fântâni apa seacă, dar  și în timpul când localnicii își pasc vitele. Apa izvorului a fost tămăduitoare chiar și pentru răni obținute în timpul luptelor. Apa a fost supusă verificării și s-a constatat că este una din cele mai pure. 

Localitatea de pe malul râului Ciuhur e printre puținele în care s-au mai păstrat fântânele cu cumpănă O veche fântână -,,Fântâna salvării”, o adevărată carte de istorie a locului. Un loc, în care viața are sens, chiar dacă acest sens a fost abandonat. Fântâna cu cumpăna a fost construită la poale de stânci, în trecut fiind unicul loc unde în vreme de arșiță era apa de unde sătenii puteau să o folosească ca sursă de supraviețuire.

Citește mai mult

Locuri pitorești

Grota lui Țugui
Grota lui Țugui

Legenda spune că acum 250 ani în urmă, neînfricatul haiduc Țugui cu iubita  sa turcoaica Rada, pentru ca să nu cadă bir turcilor,  se ascundeau în acea grotă sau în pădurea, de unde mai apoi îi și poartă numele ,,Pădurea Rada”. Și familiile țăranilor se împotriveau în fel și chip jugului otoman, la fel se ascundeau în acea grotă. Drept bir turcii luau podoabe, grâne, animale, dar și fetele cele mai frumoase”. 

Citește mai mult
Druţa, Biserica ,,Sf.Nicolai”.
Druţa, Biserica ,,Sf.Nicolai”.

La Druţa este o veche biserică datată din secolul al XIX-lea. ,,Monument cu trei cruci”, care se păstrează lângă biserică și în zilele de astăzi,  circa 300 sute ani în urmă, era pristolul (altarul) fostei biserici de lemn.  Acea biserică a fost vândută la Șarbaca. Biserica de piatră a fost construită de lipoveni,  cu sprijinul localnicilor, care au contribuit cu bani și produse.

Citește mai mult
Defileu Druță
Defileu Druță

O plimbare pe fundul mării Sarmatice. Satul este așezat pe partea stângă a defileului,  întretăiat de râul Ciuhur, care se ascunde într-un defileu lung și foarte sinuos, care pe parcursul a peste 7 milioane de ani, a reuşit să sape printre lanţurile crestelor de toltre o vale vastă și destul de adâncă. 

Citește mai mult

Prezentare video

În prezentarea video ce urmează, vei fi invitat să descoperi frumusețea malurilor râului Prut din Republica Moldova. Această zonă pitorească este cunoscută pentru peisajele sale idilice, unde râul Prut curge liniștit printre dealur


Galerie Foto

photos by Olivia Furtună - https://www.facebook.com/o.furtuna.e

Vezi pe hartă