Viișoara

Istoria

Satul Viișoara este situat în nord-vestul Republicii Moldova, în apropierea râului Prut la poalele rezervației Pădurea Domnească . Cele mai apropiate centre urbane sunt orașul Glodeni, care se află la o distanță de 20 km, și orașul Fălești (30 km). La nord –vest, Viișoara se mărginește cu localitatea Cuhnești, la nord-est cu satele Dușmani și Ciuciulea (6km), iar la sud cu satul Chetriș. Respectiv, drumurile principale care ies din sat duc spre Balatina, Fălești și Glodeni. Există și drum de țară, care duce la Ciuciulea și Chetriș.

Satul Viișoara, apare pe harta Moldovei prin 1840, adică este un sat mai nou. Originea noastră este din Viișoara (Edineț). Pe vremurile de atunci în satul acela a fost o epidemie (despre care nu se știe nimic), însă din cauza acelei epidemii au murit foarte mulți oameni. De atunci satul a fost mutat - la început acesta se afla pe malul Prutului și se numea Drăgușeni, după numele boierului din acea localitate. Acest boier avea o vie pe deal, ceva mai departe de sat, la vreo 2 km. De sat. Când s-a întâmplat tragedia cu epidemia, o parte din oameni a plecat din sat, însă majoritatea au rămas.

Satul vechi, unde a fost epidemia, a fost incendiat și locuitorii s-au mutat cu traiul pe deal, unde era via boierului. Din bătrâni se spune că, dacă se întâmplă o nenorocire cu un om, acesta, pentru a nu mai avea parte de asemenea năpaste, își schimbă numele. Astfel, oamenii din satul de atunci Drăgușeni, l-au numit Viișoara.

Mai mult, istoricul viișorean Boris Nemerenco a stabilit, pe baza documentelor, că satul Drăgușeni din ținutul basarabean era în strânsă legătură cu satul Drăgușeni din ținutul Dorohoi (România), în aceste sate găsindu-se persoane cu același nume de familie.

Mai mulți săteni afirmă că primii viișoreni au dorit să întemeieze satul pe teritoriul dintre localitățile Moara-Domnească și Chetriș, pe coasta unui deal, care se numește La ruptură: deasupra șesului fiind un spațiu foarte frumos și pitoresc, având alături un iaz cu o suprafață de circa 400 ha. Mai adăugăm că în partea nordică,  satul dispune și de suprafețe împădurite. Aici cresc diverse specii de copaci: stejarul, jugastrul, frasinul, ulmul, salcâmul și răchita. Este vorba de o rezervație a cărei suprafață se întinde și pe moșiile câtorva localități. Circa 5 ha din această pădure aparține Viișoarei.

La o distanță de aproximativ 5 km de satul Viișoara se află obiectivul turistic ,,Zimbrăria Pădurea Domnească”, care se află pe teritoriul administrativ al comunei Viișoara. 

Neapărat ar trebui să vizitaţi zimbrăria, care se află pe teritoriul rezervaţiei ,,Pădurea Domnească, în apropierea satului Moara Domnească, unicul loc din R. Moldova, unde puteţi admira zimbrul.

Zimbrăria reprezintă un ocol cu suprafața  de 32 de ha. La moment sunt  zimbri, care reprezintă o superbă atracție turistică. Zimbrul a fost adus în R. Moldova pe 19 august 2005 în baza unui acord interstatal cu Polonia.

În rația zimbrului intră circa 131 specii de plante şi 27 specii de arbori şi arbuşti. Gândindu-ne la viitor, putem spune că suprafaţa masivului forestier al rezervației ar putea găzdui o micro populație de 15–17 zimbri;

Zimbrul (Bisonus Bonasus) – este unica specie de animale sălbatice (din subfamilia bovinale) care au supraviețuit până în prezent.

În istoria neamului nostru acest animal puternic şi magnific personifică forţa naturii, care avea o importanţă tradiţională de cult, era un simbol al pământurilor natale.

Citește mai mult

Locuri pitorești

Zimbrăria
Zimbrăria

În apropierea satului Moara Domnească se află „Zimbrăria”, un loc în pădure, împrejmuit cu gard care se întinde pe o suprafață de 32 ha, unde la moment sunt șapte zimbri. Zimbrul este unica specie de animale sălbatice din familia bovinelor care a supraviețuit până în prezent. Zimbrul este din cele mai vechi timpuri simbol al acestor pământuri, grației forței lui.

Citește mai mult
Iazul „Domnesc” – o bijuterie a satului
Iazul „Domnesc” – o bijuterie a satului

Iazul, care pe vremuri se numea „iazul Domnesc” , este un loc frumos pentru odihnă și distracție. În el se varsă râul „Căldărușa”. Pe timpuri Iazul Domnesc a fost cel mai mare din Moldova, suprafața lui ajungând la 400 ha. Sătenii spun că în 1852 iazul care avea pe atunci 300 ha, a ieșit din albia sa, inundând o mare parte din case ale locuitorilor satului. Boierul Buznea, pe atunci a dat vreo-o 200 de lâni pentru a construi o iezătură la iaz pentru menținerea nivelului apei.

Citește mai mult
La umbra stejarului secular
La umbra stejarului secular

În  aproprierea satului Moara Domnească se află cronicarii verzi a istoriei noastre, stejari seculari, ce depășesc vârsta de 200-250 ani, unii dintre ei atingând 30-35 m înălțime și diametrul de 2 m. Nicăieri în Moldova nu întâlnești o asemenea grupare de arbori seculari, care ne mărturisesc elocvent istoria naturii acestui meleag și faima de odinioară a pădurilor noastre.

Citește mai mult

Personalități

Țurcan Taisia - doctor în științe pedagogice și psihologie; USP ,,Ion Creangă”

Alexei Cibotari - medic chirurg,  orașul Bălți;

Valeriu Mereuță - interpret/profesor liceul ,,Prometeu”, Chișinău

Anatolie Gorodenco - fostul Ministru al agriculturii

Valeriu Nemerenco - fostul Pretor, sectorul Buiucani din municipiul Chișinău;

Gureu Boris - Consilier local/director ,,Veaces-Grup”

Lilia Bicec - scriitoare.

Citește mai mult

Prezentare video

În prezentarea video ce urmează, vei fi invitat să descoperi frumusețea malurilor râului Prut din Republica Moldova. Această zonă pitorească este cunoscută pentru peisajele sale idilice, unde râul Prut curge liniștit printre dealur


Galerie Foto

Vezi pe hartă