Defileu Druță

Descriere

O plimbare pe fundul mării Sarmatice. Satul este așezat pe partea stângă a defileului,  întretăiat de râul Ciuhur, care se ascunde într-un defileu lung și foarte sinuos, care pe parcursul a peste 7 milioane de ani, a reuşit să sape printre lanţurile crestelor de toltre o vale vastă și destul de adâncă.  Aici albia râului este înserată cu bolovani mari, rostogoliţi de pe pantele defileului. Lățimea râului în defileu este de aproximativ 5-6 metri, dar în timpul revărsărilor e posibil să devină mult mai largă. Râulețul Ciuhur  are un curs foarte sinuos şi capricios, schimbându-şi direcţia în modul cel mai imprevizibil. Acest lucru este legat atât de diferenţele mici de înălţime, cât şi de multitudinea de obstacole, în formă de recife pietrificate de corali, pe care râuleţul le întâlneşte în drumul său.