Monumentul Eroilor români

Descriere

Monumentul Eroilor români căzuți în luptele primului Război Mondial a fost ridicat în perioada interbelică și pentru prima oară instalat în Grădina Publică Balatina.

Acest monument a fost ridicat la inițiativa lui Nicolae Bălcescu, Șef al Căminului Cultural în anul 1937, ,,în amintirea Eroilor ce s-au jertfit pentru Țară, Neam, Tron și Credință”. (Inscripție pe partea din față a monumentului)

Pe partea din față a Monumentului, un pic mai jos este încrustat alt text: ,,Dormiți, dormiți în pace, viteji nemuritori! ... din jertfa vieții voastre va naște viața nouă, căci picături de sânge ca picături de rouă, învioară-vor neamul ce v-a crescut pe voi, viteji căzuți în lupte, nemuritori eroi!... ”

Pe partea stângă, dreapta și în spate sunt inscripționate nume de eroi căzuți în luptele date în Primul Război mondial.

După instaurarea puterii sovietice, în anul 1940, pentru a nu fi distrus, la inițiativa unui grup de oameni de credință, monumentul a fost transferat, în curtea actualei Biserici ,,Adormirea Maicii Domnului” din Balatina, unde s-a păstrat până în anul 2021.

În anul 2021, la solicitarea cetățenilor, monumentul eroilor căzuți în Primul Război Mondial a fost reamplasat în centrul satului.

Monumentul a fost transportat și restaurat. Crucea din lemn, care fusese fixată inițial, arăta ca un trunchi de copac, simbolizând pomul vieții și purtând implicații spirituale puternice, care exprimă armonia dintre Divin și lumesc, dintre Cer și pământ, dintre Creator și Creație. Simbolul care exprimă cel mai bine sintagma  „precum în cer așa și pe pământ”.

Dar întrucât de-a lungul anilor Crucea din lemn a suferit deteriorări, partea de sus a ,,pălăriei” și Crucea au fost schimbate cu elemente din piatră de la Cosăuți. Cele 5 blocuri din piatră care formează monumentul în sine au fost reamplasate la locul actual.