Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”

Descriere

Biserica din piatră, conform datelor, a demarat în anul 1909 și a fost ctitorită de moșiereasa Rozalia (Rallu) Klokoceva, văduva generalului Klokociov, venită din Moscova.

Piatra pentru construcție a fost transportată de către localnici cu care trase de boi din localitatea Pociumbeni, raionul Rîșcani. Exteriorul bisericii a fost finalizat în anul 1918, când ctitorurul bisericii Mihail Bodarev plecase din viață.

La scurt timp se stinge și ctitora rusoaică Rozalia Klokoceva, care la vremea acelor timpuri era plânsă de la mic la mare pentru bunătatea ei și lucrurile mari lăsate pe această palmă de pământ din câmpia Balatinei. După o mica tărăgănare, probabil mai mult din lipsa mijloacelor bănești, lucrările au decurs anevoios și cu mari greutăți de către enoriașii acelor timpuri grele.

Construcția Bisericii a continuat după transferarea preotului Vasile Scalețchi (1881-1917), fiind numit în calitate de nou preot Andrei Antonovici (1917-1926), sub oblăduirea creștinească a căruia au continuat lucrările de construcție.

Biserica a fost sfințită pentru prima data abia în 1924 în timpul episcopului de Hotin Visarion Puiu (1879-1964) primul episcop al Hotinului cu reședința la Bălți, originar din Pașcani (România), cu studii la facultatea de Teologie din București și Academia Duhovnicească din Kiev, fost vicar și director al Seminarului din Galați, un timp primul director al Seminarului din Chișinău și episcop al Argeșului (1921-1923). (Date din informațiile preotului Damian Junghină, care a slujit în biserica „Adormirea Maicii Domnului” timp de treizeci de ani  - din 15 iunie 1954 până la 3 aprilie 1984 (anexată la istoria sfântului lăcaș din Balatina).

Arhitectura bisericii este asemănătoare cu cea a bisericii din satul Bisericani, raionul Glodeni care a fost ctitorită de aceiași persoană - Rozalia Rallu Klokociova.

Biserică este destul de mare, construită în stil eclectic, având naosul cubiform, cu acoperiș în patru ape, încununat cu o cupolă în formă de bulb. Exteriorul bisericii este frumos ornamentat cu diferite elemente decorative: cruci imprimate pe pereții superiori ai naosului, chenare în arc, frize denticulate, firide. Muchiile pereților superiori ai naosului sunt sculptați cu pilaștri decorativi. Dintre obiectele de artă ale bisericii, este de menționat că o icoana veche, ”Maica Domnului Isus”,  s-a păstrat până la momentul actual.

Biserica funcționează pentru enoriași de-a lungul anilor, chiar și în perioada sovietică.