Biserica de lemn

Descriere

Biserica de lemn în formă de corabie din satul Balatina cu hramul „Intrarea Maicii Domnului” a fost construită anii 1814-1815 la inițiativa localnicilor în urma inundațiilor mari ce au avut loc în lunca Prutului din anul 1813, unde pe atunci se afla primul lăcaș sfânt, care a fost luat de ape împreună cu alte case ale gospodăriilor primei așezări a satului în urma surpării masive a malului râului.

În timp de doi ani, sătenii au reușit să construiască biserica din lemn cu temelia din piatră ( în 1815 a fost sfințită), are la intrare patru coloane cu capitel ionic, intrarea fiind din partea de amiază pe scări. Iconostasul are 9 coloane de lemn cu icoane împărătești și cu sfinți ale Vechiului și Noului testament al Bibliei. Toate icoanele fiind zugrăvite, conțin inscripții românești. Altarul acestei biserici este format din absidă, acoperită cu draniță și pardosită cu scânduri, are trei geamuri laterale în navă, clopotnița se află pe nartex. Astfel localnicii au construit noi așezări de locuit pe teritoriul actual al satului, trecând cu traiul în partea din deal a noii așezări a satului, unde nu mai era pericol de inundații.

La intrare, deasupra ușii, se află o însemnare mica în limba rusă: „Cu vrerea  lui Mihail Ivanovici Bodarev, anul 1849”.  Biserica a fost ctitorită de proprietarul moșiei aflate pe pământurile din împrejurimi ale acelor timpuri - Mihail Bodarev, de aici rezultă că în 1849 au fost efectuate lucrări de reparație a bisericii.

În interiorul bisericii se mai păstrează și până astăzi icoana îmbrăcată în argint și petre scumpe, care înfățișează Maica Domnului cu copilul în brațe, ce poartă inscripția „Dumitrașco Săcară 1778/ Mihail Bodarev 1832”. În altarul bisericii se află o icoană de mărime de un 1 m și lățimea de 0,7 m, care înfățișează Maica Domnului, șezând în jilț împărătesc, cu Mântuitorul în brațe. Predomină culoarea roșie. Mântuitorul în haine aurite, cu sulul în mâna stângă, și cu dreapta binecuvântând. În partea de jos se vede inscripția: „1815. Această icoană este zugrăvita, dumisa [ale] logofătul Constantin Soroceanu, spre iertarea păcatelor. Decembrie, 16”.

Cu elementele descrise putem face cunoștință și astăzi, deoarece clădirea bisericii s-a păstrat în stare bună, afându-se pe teritoriul cimitirului din satul Balatina, r-nul Glodeni.

Mihail Bodarev a fost înmormântat în lăcașul Bisericii. După moartea lui din Moscova a venit moșiereasa Rozalia Clococeva, care a contribuit la repararea bisericii, dar a venit și cu inițiative construcției unei noi biserici.

În Biserica din lemn ultima reparație a fost efectuată la inițiativa protoiereului Damian Junghina. În ultimii ani se fac reparații cosmetice în exterior pentru a menține lăcașul în stare bună, servind drept monument istoric pentru populația din localitate și străini.

La aceste lucrări de reparație contribuie atât membrii de bună credință ai comunității, cât și Administrația Publică Locală, Primăria comunei Balatina și GS ,,Baltineanca”.

Conform datelor înscrise în registre și a datelor „Cărți bisericești, manuscrise și icoane din Basarabia. Însemnări” în perioada acelor timpuri în Biserică, preoți slujitori au fost Ioan  Popov și Andrei Climentie Cracovschii.